Com funciona

Espais oberts

Arts Combinatòries és una plataforma web oberta des de tres perspectives diferents: l’accés als continguts, la participació dels usuaris i el programari utilitzat.

Accés als continguts

El principal objectiu de la plataforma es donar accés obert als continguts culturals i artístics seguint els principis de les iniciatives mundials Open Access i Linked Data.

 

Cerca completa a Arts combinatòries (Snapshot)

 

Les fotografies, vídeos, esquemes i altres documents es proposen com a recursos educatius i de recerca.

Per garantir que l’accés dels usuaris respecta els drets d’autor, la plataforma integra un fluxe legal automàtic especialment dissenyat per un equip d’experts en TIC i propietat intel·lectual.

Participació dels usuaris

Els usuaris que es registren a la plataforma disposen d’eines d’interacció i participació per:

 • comentar en fils de conversa
 • crear i compartir playlists (llistes de reproducció)
 • retallar i comentar en zones específiques d’imatges
 • afegir subtítols col·laborativament als vídeos i àudios
 • …i noves eines que s’aniran afegint progressivament.

 

Afegir a nova playlist a Arts combinatòries (Snapshot)

 

Programari lliure

Arts Combinatòries és programari lliure i està basat en tecnologies de programari lliure com el CMS Plone, Openlink Virtuoso, Apache Tomcat, Apache Solr… i altres.

Tot el codi de Arts Combinatòries, la informació sobre els productes utilitzats i la documentació tècnica necessària per descarregar, instal·lar, mantenir i fer evolucionar la plataforma està disponible al web de la comunitat de desenvolupament del projecte.

Per difondre arxius

Arts Combinatòries és una plataforma per preservar continguts culturals i artístics, i també per difondre’ls a Internet seguint els principis d’Open Access.

Qualsevol visitant disposa d’eines simples, visuals i flexibles per:

Cercar

Introduint una o vàries paraules clau al cercador de la capçalera i clicant a la icona de la lupa, es seleccionaran tots els expedients catalogats que inclouen aquestes paraules al títol o la descripció. Cada expedient correspon a una exposició o a una activitat que va succeir fora del marc d’una exposició.

 

Capçalera

 

Explorar

Clicant a l’opció Explora situada al costat del cercador, es pot navegar per l’arxiu a través de:

 • Agents: persones implicades en les activitats (comisaris i comisàries, autors i autores, grafistes, traductors i traductores, etc.)
 • Esdeveniments: expedients de l’arxiu catalogats i digitalitzats que es corresponen a les diferents exposicions o a les activitats fora del marc d’una exposició
 • Col·leccions de fotografies classificades per tipus: inauguracions, visites d’exposicions, conferències i seminaris, etc.
 • Playlists: llistes de reproducció que els usuaris registrats creen i comparteixen

 

Vistes Explora d'Arts combinatòries

 

Filtrar els resultats

Sobre els expedients presentats, es poden aplicar diferents filtres que ajuden a restringir la selecció de documents segons diferents criteris: any, idioma, país, tipus de document, tipus de mèdia, tipus de llicència, persona, organització, publicació, col·lecció… o qualsevol altre àmbit definit prèviament.

 

Filtres de selecció a Arts combinatòries

 

Respectant els drets legals de tots

Arts Combinatòries disposa d’un fluxe legal integrat que assigna automàticament els drets d’accés als continguts. Aquest procediment ha estat dissenyat i validat per experts en els àmbits de les TIC i la propietat intel·lectual i considera tots els aspectes que legalment s’han de tenir en compte (drets dels autors, de les persones representades, de les marques, etc.). D’aquesta manera, es garanteix que els continguts que s’afegeixen i es cataloguen a la plataforma respecten els drets de tothom, ja siguin els autors de les obres o els visitants i experts que desitgen consultar-les i treballar amb elles.

Els documents visibles pels usuaris no registrats són documents que estan al domini públic, estan publicats amb una llicència lliure o són beneficiaris d’una autorització particular de l’autor o autora.

D’altra banda, qualsevol persona pot registrar-se a la plataforma utilitzant el botó de color verd ubicat a la capçalera. Els usuaris registrats poden accedir a altres documents i expedients que pertanyen a l’espai de treball de la institució i formen part del seu arxiu històric.

 

Registre a Arts combinatòries

 

Durant la consulta dels expedients, els usuaris trobaran documents protegits amb un cadenat. Aquesta icona indica que aquests documents no es poden consultar online per restriccions de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o per la Protecció de dades de caràcter personal o confidencial.

 

Documents protegits per restriccions legals

 

En qualsevol cas, els usuaris sí podran accedir a la fitxa descriptiva amb les metadades d’aquests documents i, si desitgen consultar-los, posar-se en contacte amb la institució.

 

Fitxa descriptiva d'un document

 

Aprenentatge i recerca

Tots els usuaris registrats poden crear les seves propies seleccions personalitzades de documents (textos, imatges, àudios o vídeos), anomenades playlists (llistes de reproducció) o àlbums.

Per tal d’afegir un nou document a una playlist o crear una de nova, els usuaris poden utilitzar el botó verd amb el signe “+” que es troba present en les pantalles on es visualitzen documents.

 

Afegir un document a una nova playlist

 

En afegir un document a una nova playlist, un formulari permet assignar un títol, una descripció, una imatge que la representi, etiquetes, etc. Totes aquestes dades, així com l’ordre dels documents de la playlist, es poden modificar en qualsevol moment des de l’escriptori de l’usuari.

Una playlist pot pertànyer a un únic usuari o ser creada per ser compartida dins d’un grup, per exemple amb finalitats educatives o de recerca. A més, els usuaris poden canviar l’estat de les seves playlists (mitjançant la barra d’opcions de cada playlist) i fer-les Públiques, permetent d’aquesta manera que tots els usuaris puguin consultar-les des de la vista Totes les playlists de la pàgina Explora.

 

Barra d'opcions d'una playlist

 

Les playlists, igual que els expedients, es poden presentar mitjançant diferents visualitzacions que s’activen des del selector ubicat sota dels elements visualitzats.

 • Les vistes de miniatures són la visualització per defecte i mostren els elements com una taula d’imatges de grandària ajustable.
 • La vista prèvia permet recòrrer els documents visualitzant simultàniament les seves metadades.

 

Vista prèvia d'una playlist

 

 • Finalment, la vista de pantalla sencera maximitza l’àrea de visualització dels documents i es pot fer servir per realitzar presentacions. Amb la segona icona situada en la part superior dreta de la pantalla (amb una “i” d’informació), els usuaris poden mostrar i ocultar la fitxa amb les metadades del document.

 

Vista de pantalla sencera d'una playlist

 

Personal i de col·laboració

La comunitat d’usuaris (visitants, investigadors, educadors…) té a la seva disposició diferents eines per participar interaccionant amb els continguts, ja sigui a nivell individual o de treball en grup.

Seleccionant l’opció Les meves playlists o Els meus grups del botó verd d’opcions d’usuari, s’accedeix a l’escriptori personal.

 

Escriptori de l'usuari

 

Des de l’escriptori, cada usuari pot accedir a:

 • les seves playlists, per editar-les o visualitzar-les
 • els grups als que pertany (espais de treball on els usuaris comparteixen les seves playlists)
 • els altres grups disponibles als que es pot afegir
 • la seva activitat recent

A més, fora de l’escriptori personal, els usuaris poden realitzar aportacions directament sobre els documents. Aquestes aportacions són públiques per a la resta d’usuaris.

 • Poden afegir comentaris en els fils de conversa situats sota dels documents i expedients.
 • En el cas dels vídeos i àudios, poden afegir subtítols.
 • En el cas de les imatges, poden seleccionar una zona de la imatge i afegir un comentari de retall. Aquests comentaris es poden realitzar només en aquelles imatges que no siguin privades i seran visibles per qualsevol altre usuari. Els autors dels comentaris, podran esborrar-los fent doble clic sobre la zona comentada.

 

Afegir un comentari de retall

 

Web semàntica

Arts Combinatòries és una plataforma web semàntica de propòsit general orientada a la gestió de continguts culturals (textuals i audiovisuals). Com a tal, proporciona patrons completament configurables per permetre a qualsevol persona o institució allotjar les seves dades semàntiques (OWL/RDF) i relacionar-les amb els seus arxius.

Les funcions clau són:

 • Allotjament dels media (audio, vídeo, imatge i text) i funcions per la conversió multi-format
 • Protecció legal completament configurable per adaptar-se a qualsevol llicència d’objectes culturals
 • Gestió granular i flexible per a usuaris, grups, rols i permisos
 • Funcions de cerca amb indexació completament configurable, filtrat i autocompletat

Respecte a les característiques d’integració, Combining+Arts és una plataforma de programari lliure completament modular basada en productes com Plone, Apache Solr, Virtuoso… i altres. Per facilitar la substitució d’algun d’aquests components i la integració amb altres sistemes, ofereix un conjunt de serveis REST que proporcionen accés a les dades. A més, és compatible amb OAI-PMH per tal d’exposar, compartir i connectar aquestes dades amb altres institucions de coneixement dins de la iniciativa mundial de dades enllaçades Linked Data.

Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/

Tot el codi de Arts Combinatòries, així com la la informació tècnica necessària per descarregar, instal·lar, mantenir i fer evolucionar la plataforma està disponible al web de la comunitat de desenvolupament del projecte.